Įsigykite STIHL įrenginius internetu - NEMOKAMAS pristatymas nuo 50 €

STIHL GRANDININIO PJŪKLO UŽVEDIMAS

Išsiaiškinsime, kaip saugiai ir tinkamai užvesti STIHL grandininį pjūklą. Tai galima padaryti keliais skirtingais būdais, laikantis įvairios veiksmų sekos.

PRIEŠ UŽVEDANT GRANDININĮ PJŪKLĄ

Prieš darbą su grandininiu pjūklu, paruoškite darbo vietą, kad dirbti būtų saugu.

DARBO VIETOS PARUOŠIMAS DARBUI SU GRANDININIU PJŪKLU

 • Veikdami grandininiai pjūklai išmeta nuodingus garus. Šios dujos gali būti bekvapės ir nematomos, todėl dirbkite tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Nerekomenduojame dirbti uždarose patalpose.

 • Patikrinkite savo darbo vietos pagrindą. Dėmesio! Šlaituose, ant nelygaus paviršiaus, ant rąstų (nuo kurių ką tik nuimta žievė) gali būti slidu, jei lauke drėgna, iškrito sniegas ar susidarė ledas.

 • Kiti asmenys, ypač vaikai, turi laikytis saugaus atstumo nuo darbo vietos.

Pripildę degalų į STIHL grandininį pjūklą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

 • Visada išlaikykite 3 metrų atstumą nuo degalų pylimo vietos.

 • Įsitikinkite, darbo vietos saugumu. Įvertinkite darbo sąlygas. Avarijos atveju evakuacijos kelias turi būti laisvas. Slidūs, nelygūs ar apledėję paviršiai gali kelti pavojų. Venkite dirbti tokiomis sąlygomis.

 • Įsitikinkite, ar netoli nėra pašalinių žmonių, tačiau niekada nedirbkite vienas. Pasirūpinkite, kad visuomet kritinės situacijos atveju galėtumėte prisišaukti pagalbos.

JŪSŲ GRANDININIO PJŪKLO UŽVEDIMAS: ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO

Kai įsitikinote, kad jūsų darbo aplinka yra saugi, galite pradėti darbą su pjūklu. Atlikdami bet kurį iš šių veiksmų, laikykitės saugumo nurodymų, pateiktų naudojimo instrukcijoje. Pirmoji instrukcija, skirta grandininio pjūklo užvedimui be „M-Tronic“ sistemos, o antroji – su „M-Tronic“ sistema.

Žemiau pateiktoje instrukcijoje aprašyta, kaip reikia užvesti įrenginį ant žemės. Jei negalite užvesti pasidėję ant žemės (pavyzdžiui, tankiuose krūmynuose ar ant sniego), galite grandininį pjūklą užvesti laikydami tarp kelių ir šlaunų. Jei užvesite grandininį pjūklą, laikydami tarp šlaunų ir kelių, galite nebesirūpinti dėl pjūklo stabilizavimo.

GRANDININIO PJŪKLO BE „M-TRONIC“ UŽVEDIMAS

Grandinės stabdžio įjungimas

Prieš grandininio pjūklo užvedimą, įjunkite grandinės stabdį: pastumkite grandinės stabdį į priekį.


Pjovimo juostos apsaugos nuėmimas

Prieš užvesdami grandininį pjūklą, visada nuimkite juostos apsaugą.


Dekompresoriaus vožtuvo paspaudimas

Jeigu grandininiame pjūkle yra sumontuotas dekompresinis vožtuvas, paspauskite jį. Šiuo atveju užvesti ir išjungti grandininį pjūklą yra lengviau.


Degalų siurblio paspaudimas kelis kartus

Jei grandininiame pjūkle yra kuro siurblys, paspauskite jį kelis kartus. Taip bus lengviau užvesti variklį ir sumažinsite pradinį stūmoklio takų skaičių.


„Kombi“ svirties nustatymas į droselio padėtį

Nustatykite kombinuotą svirtį į droselio/šaltojo užvedimo padėtį. Pirmiausia paspauskite droselio užraktą ir droselį. Tuomet „Kombi“ svirtį nuspauskite iki galo žemyn.


Grandininio pjūklo padėjimas ant lygaus paviršiaus

Padėkite grandininį pjūklą ant lygaus paviršiaus. Pjovimo juosta su grandine neturi liestis su žeme, nes įrankis gali susitepti, o tai gali sukelti pavojų.


Grandininio pjūklo stabilizavimas

Ant grindų padėtą grandininį pjūklą suimkite abejomis rankomis. Kaire ranka laikykite už rankenos, dešine suimkite starterio virvelę. Dešinės kojos bato pirštų dalimi prispauskite galinę rankeną. Taip stabilizuojamas grandininis pjūklas.


Starterio virvelės traukimas

Dešine ranka lėtai traukite starterio virvelę, kol pajusite pasipriešinimą. Dabar keletą kartų energingai patraukite tol kol, trumpam užsives variklis. Traukite stačiau, virvelė neturi trinti ventiliatoriaus korpuso.


Variklis užsiveda trumpam

Variklis užsiveda tik trumpam ir iš karto sustoja. Dabar atidarykite droselį, pakeldami „Kombi“ svirtį viena išpjova aukštyn iki pusės droselio.


Starterio virvelės pakartotinis traukimas

Dar kartą patraukite starterio virvelę tol, kol variklis iš naujo užsives.


Droselio nestiprus palietimas

Kai tik variklis užsiveda ir nesustodamas veikia, rodomuoju pirštu trumpai pajudinkite droselio svirtį. Dabar „Kombi“ svirtis peršoka į įprastą tuščiosios eigos padėtį.


Grandininio pjūklo pakėlimas nuo žemės

Grandininį pjūklą lėtai pakelkite nuo žemės, neliesdami droselio.


Grandinės stabdžio atleidimas

Dabar atleiskite grandinės stabdį, traukdami kaire ranka grandinės stabdžio rankeną į save. Tačiau nepaleiskite rankenos. Spragtelėjimas rodo, kad grandinė yra laisva ir gali suktis pjovimo juosta.


Grandinės tepimo išbandymas

Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite grandinės tepimą. Laikydami grandinę veikiančią visu greičiu virš popieriaus ar šviesios medienos rąstelio, turėtumėte matyti aiškų alyvos pėdsaką.


Saugi darbo technika

Dabar pjūklas paruoštas darbui. Prieš darbą, perskaitykite naudojimo instrukciją.


 

GRANDININIO PJŪKLO SU „M-TRONIC“ UŽVEDIMAS

Grandinės stabdžio įjungimas

Prieš užvesdami grandininį pjūklą, įjunkite grandinės stabdį: pastumkite jį į priekį.


Pjovimo juostos apsaugos nuėmimas

Prieš užvesdami grandininį pjūklą, visada nuimkite juostos apsaugą.


Dekompresoriaus vožtuvo paspaudimas

Jeigu grandininiame pjūkle yra sumontuotas dekompresinis vožtuvas, paspauskite jį. Tokiu atveju užvesti ir išjungti variklį yra lengviau. 


Degalų siurblio paspaudimas kelis kartus

Jei grandininiame pjūkle yra kuro siurblys, paspauskite jį kelis kartus. Užvesti bus lengviau ir sumažinsite pradinį stūmoklio takų skaičių.


„Kombi“ svirties nustatymas į droselio padėtį

Nustatykite „Kombi“ svirtį į paleidimo padėtį (▲).


Grandininio pjūklo padėjimas ant lygaus paviršiaus

Tam, kad užvestumėte grandininį pjūklą, padėkite jį ant lygaus paviršiaus. Pjovimo juosta su grandine neturi liestis su žeme, nes tai gali sukelti pavojų. 


Grandininio pjūklo stabilizavimas

Ant grindų padėtą grandininį pjūklą suimkite abejomis rankomis. Kaire ranka laikykite už rankenos, o dešine suimkite starterio virvelę. Dešinės kojos bato pirštų dalimi prispauskite galinę rankeną. Taip stabilizuojamas grandininis pjūklas. 


Starterio virvelės traukimas

Dešine ranka lėtai traukite starterio virvelę, kol pajusite pasipriešinimą. Dabar keletą kartų energingai patraukite tol kol, trumpam užsives variklis. Traukite stačiau, virvelė neturi trinti ventiliatoriaus korpuso.


Droselio nestiprus palietimas

Kai tik variklis užsiveda ir nesustodamas veikia, rodomuoju pirštu trumpai pajudinkite droselio svirtį. Dabar „Kombi“ svirtis peršoka į darbinę padėtį (I).


Grandininio pjūklo pakėlimas nuo žemės

Grandininį pjūklą lėtai pakelkite nuo žemės, neliesdami droselio.


Grandinės stabdžio atleidimas

Dabar atleiskite grandinės stabdį, traukdami kaire ranka grandinės stabdžio rankeną į save. Tačiau nepaleiskite rankenos. „Klaktelėjimas“ rodo, kad grandinė yra laisva ir gali suktis pjovimo juosta.


Grandinės tepimo išbandymas

Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite grandinės tepimą. Laikydami grandinę veikiančią visu greičiu virš popieriaus ar šviesios medienos rąstelio, turėtumėte matyti aiškų alyvos pėdsaką.


Saugi darbo technika

Dabar pjūklas paruoštas darbui. Prieš darbą, perskaitykite naudojimo instrukciją.


 

VAIZDO ĮRAŠO INSTRUKCIJA. KAIP UŽVESTI STIHL GRANDININĮ PJŪKLĄ MS 261 C-M, LAIKANT TARP KELIŲ IR ŠLAUNŲ

VAIZDO ĮRAŠO INSTRUKCIJA. KAIP UŽVESTI STIHL GRANDININĮ PJŪKLĄ MS 170, LAIKANT ANT ŽEMĖS

VAIZDO ĮRAŠO INSTRUKCIJA. KAIP UŽVESTI STIHL GRANDININĮ PJŪKLĄ MS 180 C-BE, LAIKANT TARP KELIŲ IR ŠLAUNŲ

LENGVESNIS UŽVEDIMAS SU STIHL „ERGOSTART“ IR STIHL „ELASTOSTART“ 

Be to, be anksčiau aprašytos „M-Tronic“ sistemos siūlome ir kitas funkcines galimybes, kurios supaprastina jūsų grandininio įrenginio užvedimą. Su STIHL „ErgoStart“ žymiai lengviau užvesti, o speciali STIHL „ElastoStart“ starterio rankena leidžia sklandžiai užvesti be staigių jėgos trūkčiojimų.

PASTABA

Mūsų nurodymai yra tik jūsų STIHL grandininio pjūklo naudojimo instrukcijos papildymas. Vaizdo įrašai susieti tik su vienu grandininiu pjūklu kaip pavyzdžiu. Kitų tipų grandininiai pjūklai gali turėti kitokius valdymo elementus. Dėl šios priežasties prieš pradėdami dirbti grandininiu pjūklu, atidžiai perskaitydami naudojimo instrukciją, o kilus klausimams, susisiekite su savo specializuotu pardavėju.

GRANDININIO PJŪKLO UŽVEDIMAS TRUMPAI

 • STIHL grandininio pjūklo užvedimas gali skirtis, viskas priklauso nuo modelio. Todėl prieš užvedant pjūklą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

 • Yra du būdai, kaip saugiai užvesti STIHL grandininį pjūklą: padėjus ant žemės ir laikant tarp kelių ir šlaunų.

 • Modeliuose, kuriuose yra „M-Tronic“, kai kurie užvedimo veiksmai yra kitokie nei modeliuose be „M-Tronic“ sistemos. Pavyzdžiui, antrasis starterio įjungimas traukiant virvelę.

 • Tik sėkmingai užvedus grandininį pjūklą, galima pradėti dirbti. Grandininis pjūklas, padėtas ant žemės, pakeliamas tik jei jis sėkmingai užsivedė.

 • Jeigu STIHL grandininis pjūklas neužsiveda, net jei visus žingsnius atlikote tinkamai, rekomenduojame kreiptis į STIHL specializuotą pardavėją.

DAUGIAU APIE GRANDININIUS PJŪKLUS