Įsigykite STIHL įrenginius internetu - NEMOKAMAS pristatymas nuo 50 €

KAIP PATIEMS ĮTEMPTI GRANDININIO PJŪKLO GRANDINĘ?

Norite tinkamai įtempti grandininio pjūklo grandinę? Išsiaiškinsime, kaip atlikti greitąjį, šoninį ir priekinį grandinės įtempimą.

KOKIE POŽYMIAI RODO, KAD JAU REIKIA ĮTEMPTI GRANDINĘ?

Pjovimo grandinei tenka milžiniška apkrova. Su kiekvienu pjaunamojo dantuko įsiskverbimu į medieną, pjovimo grandinei tenka staigi apkrova. Žvaigždutė, pjovimo juosta ir grandinė mechaniškai vis labiau dėvėsi dėl trinties, besikaupiančių nešvarumų, stambių ir smulkių pjuvenų. Todėl pjovimo grandinę reikia papildomai įtempti, kad kompensuotumėme šį susidėvėjimą.

Kai pjovimo grandinė nebesiliečia su pjovimo juostos apačia, reikia iš naujo sureguliuoti pjovimo grandinės įtempimą. Tinkamai įtemptą grandinę, atleidus grandinės stabdį, galima nesunkiai patraukti pjovimo juosta. Mūsų grandininiuose pjūkluose, turinčiuose „QuickStop Super” grandinės stabdį, norint atleisti grandinės stabdį, reikia paspausti ant galinės rankenos esančią stabdžio svirtį.

Atkreipiame dėmesį, kad dirbant pjovimo grandinė įkaista ir pailgėja. Grandinės įtempimą reikia koreguoti, jei įkaitusi ji atsilaisvina ir nusileidžia.

Jeigu pjovimo grandinę įtempėte, esant darbinei temperatūrai, nepamirškite sumažinti įtempimo, kai ji atvėsta. Per stipriai įtempus pjovimo grandinę, apkrova tenka pjovimo juostai ir alkūninio veleno guoliams. Tai gali sukelti defektus.

Prieš kiekvieną darbą su pjūklu, rekomenduojame patikrinti grandinės įtempimą.

Svarbu. Tikrindami ir reguliuodami grandinės įtempimą, nepamirškite savo saugumo.

 • Niekada netikrinkite ir nekoreguokite grandinės įtempimo, kai veikia variklis.
  Mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.
 • Jei tikrinsite ar koreguosite grandinės įtempimą esant darbinei pjūklo temperatūrai, nepamirškite, kad galima nudegti prisilietus prie karštų variklio dalių ar duslintuvo.
 • Jei naudojate akumuliatorinius ar elektrinius grandininius pjūklus, įsitikinkite, kad nėra įtampos (išimkite akumuliatorių, ištraukite kištuką iš elektros lizdo).
 • Patikrinkite pjovimo grandinės nusidėvėjimą, apžiūrėkite, ar nėra mechaninių pažeidimų (įtrūkimų, protrūkių, deformacijų). Nenaudokite pažeistos pjovimo grandinės.

GREITASIS GRANDINĖS ĮTEMPIMAS: ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO

Patogiai ir greitai galite įtempti visų STIHL grandininių pjūklų grandines, naudodami greitojo įtempimo įtaisą. STIHL grandininių pjūklų su greituoju grandinės įtempimu pavadinime yra raidė „B“. Pavyzdžiui, MS 181 C-BE. Įtempimą galima atlikti taip:

1. Įrenginio išjungimas

Išjunkite variklį. Iš akumuliatorinių įrenginių išimkite akumuliatorių, o jeigu turite elektrinį įrenginį – ištraukite kištuką iš elektros lizdo.


2. Grandinės stabdžio atleidimas

Atleiskite grandinės stabdį, patraukdami grandinės stabdžio rankeną į save. 


3. Sparnuotosios veržlės atleidimas

Pakelkite greitojo atleidimo sparnuotąją veržlę. Tada ją atlaisvinkite visiškai neišsukdami. Dažniausiai pakanka veržlę pasukti vieną kartą.


4. Pjovimo juostos pakėlimas

Kelkite juostą laikydami už galo (pirmiausia tai taikytina ilgesnėms pjovimo juostoms) ir laikykite pakėlę.


5. Įtempimo žvaigždutės sukimas

Įtempimo žvaigždutę iki galo sukite pagal laikrodžio rodyklę.


6. Sparnuotosios veržlės nulenkimas

Ranka priveržkite sparnuotąją veržlę, po to ją užlenkite.


7. Pjovimo juostos nuleidimas

Nulenkę sparnuotąją veržlę, vėl galėsite atleisti pjovimo juostą.


8. Grandinės įtempimo patikrinimas

Grandinės įtempimą patikrinkite patraukdami grandinę per pjovimo juostą. Būtinai mūvėkite apsaugines pirštines. Grandinė turi lengvai judėti ir priglusti prie pjovimo juostos apačios. Jos negalima pakelti daugiau nei 5 milimetrus viršuje, per pjovimo juostos vidurį. Grandinę taip pat galima pastumti kartu su komplekte esančio „Kombi“ įrankio rankena per pjovimo juostą. Taip sumažėja susižeidimo rizika, nes nėra tiesioginio sąlyčio su pjaunamaisiais dantukais.

VAIZDO ĮRAŠO INSTRUKCIJOS

ŠONINIS GRANDINĖS ĮTEMPIMAS: ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO

Šoninis įtempimo įtaisas – patikimas STIHL įrenginių sprendimas. Lengva prieiti prie grandinės įtempimo dalių. Sumažėja sąlyčio su karštu varikliu rizika.

Kai traukiate ar stumiate grandines per pjovimo juostą modeliuose su „QuickStop Super”, nepamirškite naudoti „QuickStop“ svirties galinėje rankenoje.

1. Įrenginio išjungimas

Išjunkite variklį. Iš akumuliatorinių įrenginių išimkite akumuliatorių, o jei turite elektrinį įrenginį – ištraukite kištuką iš elektros lizdo.


2. Grandinės stabdžio atleidimas

Atleiskite grandinės stabdį, patraukdami grandinės stabdžio rankeną į save.


3. Tvirtinamosios veržlės (-ių) atleidimas

„Kombi“ įrankiu atlaisvinkite tvirtinamąją veržlę arba veržles, esančias ant žvaigždutės dangtelio. Tačiau neišsukite veržlės (veržlių) iki galo, paprastai pakanka vieno ar dviejų pasukimų. 


4. Pjovimo juostos pakėlimas

Kelkite juostą laikydami už galo (pirmiausia tai taikytina ilgesnėms pjovimo juostoms) ir laikykite pakėlę.


5. Įtempimo reguliavimas įtempimo varžtu

„Kombi“ įrankio atsuktuvu pasukite įtempimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę tol, kol bus pasiekiamas tinkamas įtempimas.


6. Tolygus grandinės paskirstymas

Ranka patraukite arba pastumkite grandinę per pjovimo juostą, kad ji tolygiai įsitemptų. Šiek tiek pakoreguokite įtempimą.


7. Tvirtinamosios veržlės (arba veržlių) priveržimas

Kombi“ įrankiu priveržkite tvirtinamąją veržlę (arba veržles).


8. Pjovimo juostos nuleidimas

Priveržę tvirtinamąją veržlę (ar veržles), galite vėl nuleisti pjovimo juostą.


9. Grandinės įtempimo patikrinimas

Grandinės įtempimą patikrinkite patraukdami grandinę per pjovimo juostą. Būtinai mūvėkite apsaugines pirštines. Grandinė turi lengvai judėti ir priglusti prie pjovimo juostos apačios. Jos negalima pakelti daugiau nei 5 milimetrus viršuje, per pjovimo juostos vidurį. Grandinę taip pat galima pastumti kartu su komplekte esančio „Kombi“ įrankio rankena, per pjovimo juostą. Taip sumažėja susižeidimo rizika, nes nėra tiesioginio sąlyčio su pjaunamaisiais dantukais.


 

PRIEKINIS GRANDINĖS ĮTEMPIMAS: ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO

Tik keliuose STIHL grandininiuose pjūkluose yra sumontuotas priekinis įtempimo įtaisas. Išskyrus įtempimo įtaiso padėtį, įtempimo eiga yra identiška šoninio grandinės įtempimo eigai.

 

1. Išjunkite įrenginį.

Išjunkite variklį. Iš akumuliatorinių įrenginių išimkite akumuliatorių, o jei turite elektrinį įrenginį – ištraukite iš elektros lizdo kištuką.


2. Atleiskite grandinės stabdį

Stabdys atleidžiamas, traukiant grandinės stabdžio rankeną į save.


3. Atlaisvinkite tvirtinamąją veržlę (-es)

Su „Kombi“ įrankiu atlaisvinkite tvirtinamąją veržlę (arba veržles), esančias ant žvaigždutės dangtelio, tačiau neišsukite veržlės (arba veržlių) iki galo, joms atlaisvinti paprastai pakanka vieno ar dviejų pasukimų.


4. Pakelkite pjovimo juostą

Kelkite laikydami juostą už galo (pirmiausia tai taikytina ilgesnėms pjovimo juostoms) ir laikykite pakėlę.


5. Įtempimo reguliavimas įtempimo varžtu

Nuo priekinio įtempimo varžto galvutės nuvalykite pjuvenas. Tada tinkamu atsuktuvu pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol pasieksite tinkamą grandinės įtempimą.


6. Tolygus įtempimo paskirstymas

Ranka patraukite arba pastumkite grandinę per pjovimo juostą, kad jos įtempimas tolygiai pasiskirstytų. Po to reikia šiek tiek pakoreguoti įtempimą.


7. Priveržkite tvirtinamąją veržlę (-es)

„Kombi“ įrankiu priveržkite tvirtinamąją veržlę.


8. Nuleiskite pjovimo juostą

Priveržę tvirtinamąją veržlę (arba veržles), galite vėl nuleisti pjovimo juostą.


9. Tada patikrinkite grandinės įtempimą

Grandinės įtempimą patikrinkite patraukdami grandinę per pjovimo juostą. Būtinai mūvėkite apsaugines pirštines. Grandinė turi lengvai judėti ir priglusti prie pjovimo juostos apačios. Jos negalima pakelti daugiau nei 5 milimetrus viršuje, per pjovimo juostos vidurį. Grandinę taip pat galima pastumti kartu su komplekte esančio „Kombi“ įrankio rankena per pjovimo juostą. Taip sumažėja susižeidimo rizika, nes nėra tiesioginio sąlyčio su pjaunamaisiais dantukais.


 

STIHL GRANDININIŲ PJŪKLŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Čia galite patogiai atsisiųsti STIHL grandininio pjūklo naudojimo instrukciją.

GRANDININIO PJŪKLO GRANDINĖS ĮTEMPIMAS TRUMPAI

 • Kai pjovimo grandinė nebesiliečia su pjovimo juostos apačia, vadinasi, ją reikia iš naujo įtempti.

 • Išjunkite variklį. Iš akumuliatorinių įrenginių išimkite akumuliatorių, o jei turite elektrinį įrenginį – ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

 • Padėkite grandininį pjūklą ant tvirto, lygaus paviršiaus.

 • Jeigu įjungtas grandinės stabdys, atleiskite jį.

 • Visada dirbkite laikydamiesi instrukcijų.

 • Kad nesusižeistumėte aštriais pjovimo dantukais, mūvėkite apsaugines pirštines.

Daugiau apie grandininius pjūklus