STIHL ŽOLIAPJOVĖS UŽVEDIMAS

Visas mūsų žoliapjoves ir krūmapjoves lengva užvesti, tačiau užvedimo eiga skiriasi priklausomai nuo modelio. Išsiaiškinsime viską apie užvedimo eigą.

KAIP UŽVESTI ŽOLIAPJOVĘ? IŠSAMI INSTRUKCIJA: ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO

Pjauti žoliapjove efektyvu ir greita. Tik jūs turite tinkamai pasiruošti: darbo aplinka turi būti saugi, patikrinta. Taip pat ir jūs turite dėvėti darbo drabužius. Kai tik būsite pasiruošę, galite pradėti pjauti.

UŽVEDIMAS „FS 91“ ŽOLIAPJOVĖS PAVYZDŽIU

FS 91“ užvedama panašiai kaip ir žoliapjoves: „FS 80“, „FS 85“, „FS 87“, „FS 100“, „FS 120“, „FS 130“ ir „FS 250“.


ŽOLIAPJOVĖS PADĖJIMAS ANT ŽEMĖS

Žoliapjovę padėkite saugiai ant žemės. Variklio atrama ir pjovimo įrankio apsauga sudaro pagrindą. Pjovimo įrankis neturi liesti nei žemės, nei kitų daiktų, nes užvedant jis gali pasisukti. Pripildykite kuru žoliapjovę, laikydamiesi naudojimo instrukcijos, ir nuimkite pjovimo įrankio gabenimo apsaugą, jei ši buvo sumontuota. Aplink 15 metrų atstumu nuo įrenginio neturi būti pašalinių žmonių. Įsitikinkite, kad stovite tvirtai.


Kuro siurblio paspaudimas

Degalų siurblį spauskite bent penkis kartus, net jei šis vis dar užpildytas degalais. Tai sumažina paleidimo apsukų skaičių ir palengvina užvedimo eigą.


UŽVEDIMO ATVARTO SVIRTĮ NUSTATYKITE Į ŠALTO ARBA ŠILTO PALEIDIMO PADĖTĮ

Jei variklis yra šaltas, užvedimo sklendė turi būti uždaryta. Perjunkite droselio svirtį į šalto užvedimo – aukščiausią – padėtį.
Kai variklis yra šiltas, droselio svirtį perjunkite į šilto užvedimo – vidurinę – padėtį. Šią padėtį taip pat naudokite, jei variklis jau dirbo, bet vis dar yra šaltas.


TVIRTA STOVĖSENA. ŽOLIAPJOVĖS TVIRTAS PRISPAUDIMAS PRIE ŽEMĖS

Pasirūpinkite, kad stovėtumėte tvirtai. Įsitikinkite dar kartą, kad žoliapjovė saugiai guli. Prispauskite įrenginį tvirtai prie žemės, kad šis užvedant negalėtų pasisukti. Patikrinkite, ar įrankis laisvai juda.


STARTERIO VIRVELĖS TRAUKIMAS

Dešine ranka lėtai traukite starterio rankeną, kol pajusite pirmą sustojimą. Tada greitai ir energingai traukite starterio virvelę. Traukti reikia kuo vertikaliau. Būkite atsargūs –neištraukite virvelės iki pat galo.

Neleiskite starterio rankenai atšokti, bet nukreipkite ją atgal prieš traukimo kryptį, kad starterio lynas galėtų tinkamai susisukti.


VARIKLIS UŽSIVEDA TRUMPAM

Užsivedęs variklis toliau dirba apie 5–7 sekundes. Per tą laiką spustelėkite daugiafunkcės rankenos fiksavimo svirtį ir pagreitinkite apsukas. Dėl to droselio svirtis automatiškai peršoka į ramybės – žemiausią – padėtį, o variklis ima veikti tuščiąja eiga. Pakartotinai traukti starterio rankenos nebereikia. Varikliui pradėjus dirbti tuščiąja eiga, įrankis nebesisuka.

Jei per 5–7 sekundes nepavyks įjungti droselio, variklis išsijungs. Tada jūs turėsite rankiniu būdu nustatyti užvedimo sklendę į padėtį – šiltas paleidimą – vidurinę – ir vėl traukite starterio rankeną, kol variklis užsives.


ŽOLIAPJOVĖS PAKĖLIMAS NUO ŽEMĖS IR PJOVIMAS

Žoliapjovę lėtai pakelkite nuo žemės. Venkite netyčinio apsukų padidinimo. Dabar žoliapjovė yra paruošta darbui. Įkabinkite žoliapjovę į universalų diržą ir tvirtai suimkite abiem rankomis. 


ĮRENGINIO SUSTABDYMAS

Nustatykite daugiafunkcės rankenos stabdymo jungiklį į „STOP“ – 0-inę – padėtį. Variklis sustoja. Atleidus stabdymo jungiklį, šis grįžta į I-ąją padėtį.


 

ŽOLIAPJOVĖS STIHL „FS 56 C-E“ UŽVEDIMO APŽVALGA

Šią užvedimo eigą galima palyginti su žoliapjovių „FS 40“ ir „FS 50“ užvedimu.

 


ŽOLIAPJOVĖS PADĖJIMAS ANT ŽEMĖS

Žoliapjovę padėkite saugiai ant žemės. Variklio atrama ir pjovimo įrankio apsauga sudaro pagrindą. Pjovimo įrankis neturi liesti nei žemės, nei kitų daiktų, nes paleidžiant jis gali pasisukti. Pripildykite žoliapjovę, laikydamiesi naudojimo instrukcijos nurodymų, ir nuimkite pjovimo įrankio gabenimo apsaugą, jei ši buvo sumontuota. Aplink 15 metrų atstumu nuo įrenginio neturi būti pašalinių žmonių. Įsitikinkite, kad stovite tvirtai.


STIHL ŽOLIAPJOVIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Čia galite patogiai atsisiųsti savo STIHL žoliapjovės naudojimo instrukciją.


PASTABA

Mūsų nurodymai laikytini tik jūsų STIHL žoliapjovės naudojimo instrukcijos papildymu. Vaizdo įrašai susieti tik su viena žoliapjove kaip pavyzdžiu, todėl kitų tipų žoliapjovės gali turėti kitokius valdymo elementus. Dėl šios priežasties prieš pradėdami dirbti su žoliapjove atidžiai perskaitydami naudojimo instrukciją, o kilus klausimams, tiesiogiai susisiekite su savo specializuotu pardavėju.

VAIZDO ĮRAŠO INSTRUKCIJA. ŽOLIAPJOVĖS STIHL „FS 56“ UŽVEDIMAS

STIHL ŽOLIAPJOVĖS „FS 38“ UŽVEDIMO APŽVALGA

Šią užvedimo eigą galima palyginti su žoliapjovių „FS 45“ ir „FS 55 C-E“ užvedimu.


ŽOLIAPJOVĖS PADĖJIMAS AND ŽEMĖS

Žoliapjovę padėkite saugiai ant žemės. Variklio atrama ir pjovimo įrankio apsauga sudaro pagrindą. Pjovimo įrankis neturi liesti nei žemės, nei bet kokių daiktų, nes paleidžiant jis gali suktis. Pripildykite žoliapjovę, laikydamiesi naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų, ir nuimkite pjovimo įrankio gabenimo apsaugą, jei ši buvo sumontuota. Aplink 15 metrų atstumu nuo įrenginio neturi būti pašalinių žmonių. Įsitikinkite, kad stovite tvirtai.


STIHL ŽOLIAPJOVĖS UŽVEDIMAS TRUMPAI

  • STIHL žoliapjovės užvedimas priklauso nuo modelio.

  • Prieš užvedant reikia atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.

  • Tik po sėkmingo užvedimo galite pakelti žoliapjovę.


KĄ DARYTI, JEI NEPAVYKSTA UŽVESTI ĮRENGINIO? 

Jeigu STIHL žoliapjovė neužsiveda, nepaisant teisingų veiksmų, mes rekomenduojame kreiptis į STIHL specializuotą pardavėją.


 

Daugiau apie žoliapjoves - krūmapjoves