Įsigykite STIHL įrenginius internetu - NEMOKAMAS pristatymas nuo 50 €

DARBO SAUGA, DIRBANT ŽOLIAPJOVE

Dirbant su žoliapjove svarbi darbo sauga. Mes pateikiame keletą svarbiausių darbo saugos punktų.

ATSAKINGI UŽ JŪSŲ SAUGUMĄ. APSAUGINĖ ĮRANGA

Darbas galingais įrenginiais teikia malonumą ir suteikia galimybę pranokti save. Gerai, jeigu jūs galite pasikliauti veiksmingais ir patikimais apsauginiais drabužiais. Dirbdami su žoliapjove, visada dėvėkite asmenines apsaugos priemones. Tai yra apsauginiai akiniai, veido, klausos apsauga, apsauginiai batai ir kt. Išsamią informaciją rasite savo gaminio naudojimo instrukcijoje. Prieš pradėdami dirbti pirmą kartą, atidžiai susipažinkite su savo įrenginiu ir prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad jūsų įrenginys yra nepriekaištingos būklės. Jeigu jūs panorėsite, jūsų STIHL specializuotas prekybos atstovas paruoš kiekvieną įrenginį pirmajam naudojimui ir patars dėl apsauginių drabužių, kuriuos galite ramiai pasimatuoti, modelių ir dydžių. Atminkite, kad asmeninės apsaugos priemonės nepakeičia saugių darbo metodų.

PASIRUOŠIMAS SAUGIAM DARBUI SU ŽOLIAPJOVE

Darbas su žoliapjove gali būti našus ir efektyvus, bet turite tam gerai pasiruošti. Pirmiausia, atidžiai perskaitykite savo įrenginio naudojimo instrukciją. Užtikrinkite darbo vietos saugumą. Būtinai įsitikinkite, kad niekas nepatirs žalos.

DIRBTI SU ŽOLIAPJOVE UŽDAROSE PATALPOSE DRAUDŽIAMA

Veikiant žoliapjovių varikliams, susidaro nuodingi garai. Šios dujos gali būti bekvapės ir nematomos. Niekada neužveskite ir nelaikykite veikiančios žoliapjovės uždaroje patalpoje, net ir trumpų techninės priežiūros darbų metu.Visada pasirūpinkite geru vėdinimu. Patikrinkite savo darbo vietos pagrindą. Kai slidu, šlapia, iškrito sniegas, apledėjo šlaitai, ant nelygaus paviršiaus – visuomet yra paslydimo tikimybė.

Atkreipkite dėmesį į kliūtis: medžių kelmus, šaknis – už jų galima užkliūti!

Dirbant su krūmapjove, šalia neturi būti pašalinių asmenų: dirbdami įsitikinkite, kad 15 metrų spinduliu nėra nei gyvūnų, nei pašalinių žmonių, ypač vaikų. Pjaunant išsviedžiami akmenukai ir kiti smulkūs daiktai, tad kyla didelio susižeidimo pavojus! Tokio pat atstumo laikykitės nuo transporto priemonių ar langų stiklų. Galima pridaryti turtinės žalos.

SAUGAUS DARBO SU ŽOLIAPJOVE PATIKRINIMAS

NORINT SAUGIAI DIRBTI, VISADA BŪTINA PERSKAITYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

 • Prieš darbo pradžią reikia patikrinti degalų sistemos sandarumą, ypač matomų dalių, tokių kaip bakelio dangtelis, žarnų jungtys ar rankinis degalų siurblys (yra ne visuose įrenginiuose). Pastebėjus nuotėkį ar pažeidimą, draudžiama užvesti variklį – gali kilti gaisras.
 • „Kombi“ slankiklis arba stabdymo jungiklis turi būti lengvai perjungiami į „STOP“ arba 0-inę padėtį.
 • Droselio užraktas bei pats droselis turi lengvai judėti. Droselis savaime spyruokliuojančiu judesiu grįžta į tuščiąją eigą.
 • Uždegimo laido jungtis turi būti tvirtai įstatyta. Kitaip gali kilti gaisras.
 • Pjovimo įrankis ar priedas turi būti techniškai tvarkingi ir tinkamai sumontuoti.
 • Patikrinkite, ar nėra pažeisti arba nusidėvėję apsauginiai įtaisai, pavyzdžiui, pjovimo įrankio ar besisukančio disko apsauga.
 • Jei apsauga yra pažeista arba besisukantis diskas nusidėvėjęs, juos būtina pakeisti, nes dirbti su tokia žoliapjove nėra saugu.
 • Negalimi jokie valdymo ir apsauginių įtaisų pakeitimai.
 • Rankenos turi būti sausos, nealyvuotos ir nepurvinos.
 • Nešiojimo diržų sistemą ir rankeną (-as) pritaikykite savo ūgiui.
 • Jeigu radote pažeidimų ar nesandarumų, kreipkitės pas savo specializuotą pardavėją ir atiduokite žoliapjovę remontui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA IR GAMINIO BROŠIŪROS

Jūs ieškote žoliapjovės naudojimo instrukcijos ar kitų gaminių brošiūrų? Mūsų svetainėje jūs galite be vargo nemokamai parsisiųsti pageidaujamą informaciją ar pasižiūrėti STIHL katalogą.

DARBO SAUGA. SAUGUS JŪSŲ ŽOLIAPJOVĖS UŽVEDIMAS


Pripildę STIHL žoliapjovę degalų, galite ją užvesti. Užvedimo eiga priklauso nuo modelio. Kaip užvesti jūsų modelį, galite perskaityti žoliapjovės naudojimo instrukcijoje arba mūsų straipsnyje.

SAUGI DARBO VIETA

 • Kai pildote žoliapjovę arti darbo vietos, visada laikykitės mažiausiai trijų metrų atstumo iki benzino kanistro, kad šis nebūtų pažeistas.

 • Patikrinkite, ar jūsų darbo aplinkoje nėra kliūčių, tokių kaip šakos. Tolygus, tvirtas paviršius užtikrina tvirtą stovėseną.

 • Evakavimo kelias avarijos atveju visada turi būti laisvas. Slidūs, nelygūs ar apledėję paviršiai gali kelti pavojų, todėl jų reikėtų vengti.

 • Be to įsitikinkite, kad 15 metrų atstumu ar gretimoje teritorijoje nėra pašalinių žmonių.

 • Niekada nedirbkite vienas ir pasirūpinkite, kad visada galėtumėte prisišaukti kitų žmonių, galinčių suteikti pagalbą nelaimės atveju.

DARBO SAUGA, DIRBANT SU ŽOLIAPJOVE TRUMPAI

 • Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsidėmėkite ją.

 • Patikrinkite, ar darbo įrenginys yra saugus.

 • Užtikrinkite darbo vietos saugumą.

 • Vaikai, gyvūnai ir kiti žmonės turi būti atokiau nuo darbo vietos.

 • Apsaugokite daiktus.

 • Laikykitės saugaus atstumo iki degalų pildymo vietos, ypač benzino kanistrų.

 • Užsitikrinkite, kad netoliese būtų kas nors, galintis padėti.

DAUGIAU APIE ŽOLIAPJOVES