ŽOLIAPJOVĖS PJOVIMO ĮRANKIO KEITIMAS

Norint sėkmingai dirbti su žoliapjove ir krūmapjove, reikėtų reguliariai keisti pjovimo įrankį. Mes paaiškinsime, kaip tai padaryti.

ŽOLIAPJOVĖS, TURINČIOS METALINĮ PJOVIMO ĮRANKĮ, PJOVIMO ĮRANKIO KEITIMAS


PASIRUOŠIMAS

Išjunkite įrenginį. Jeigu žoliapjovė benzininė – ištraukite uždegimo žvakės jungtį. Jei žoliapjovė yra akumuliatorinė – išimkite akumuliatorių iš jo skyriaus arba ištraukite jungiamąjį laidą iš lizdo.

Patikrinkite, ar sumontuota tinkama pjovimo įrankio apsauga. Laikykite žoliapjovę taip, kad pjovimo įrankio laikiklis būtų nukreiptas į viršų.


VELENO BLOKAVIMAS

Įstumkite įtvarą arba kampinį atsuktuvą į reduktoriaus korpuse esančią gręžtinę angą. Dabar sukite veleną, kol įtvaras užsifiksuos ir užblokuos veleną.


METALINIO PJOVIMO ĮRANKIO NUĖMIMAS

Laisvinkite veržlę sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Tada nuimkite pjovimo įrankį ir jo tvirtinimo elementus nuo reduktoriaus korpuso, nenuimdami prispaudžiamosios plokštės. Nuimtą metalinį pjovimo įrankį dabar galite pakeisti nauju.


PJOVIMO ĮRANKIO UŽDĖJIMAS

Padėkite pjovimo įrankį ant prispaudžiamosios plokštės. Prispaudžiamosios plokštės kraštelis turi išsikišti į pjovimo įrankio gręžtinę angą.


ATRAMINIO DISKO IR DARBINIO DISKO UŽDĖJIMAS

Ant veleno uždėkite prispaudžiamąją plokštę ir darbinį diską.


VERŽLĖS PRIVERŽIMAS IR ĮRANKIO NUĖMIMAS

Priveržkite kombinuotoju veržliarakčiu veržlę, sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Pakeiskite atlaisvėjusią veržlę.

Vėl nuimkite įrankį tam, kad blokuotumėte veleną.


 


ŽOLIAPJOVĖS, TURINČIOS PJOVIMO GALVUTĘ, PJOVIMO ĮRANKIO KEITIMAS


PASIRUOŠIMAS

Išjunkite įrenginį. Jei žoliapjovė benzininė – ištraukite uždegimo žvakės jungtį. Jei žoliapjovė akumuliatorinė – išimkite akumuliatorių iš jo skyriaus arba ištraukite jungiamąjį laidą iš lizdo.

Patikrinkite, ar sumontuota tinkama pjovimo įrankio apsauga. Laikykite žoliapjovę taip, kad pjovimo įrankio laikiklis būtų nukreiptas į viršų.


VELENO BLOKAVIMAS

Įstumkite įtvarą arba kampinį atsuktuvą į reduktoriaus korpuse esančią gręžtinę angą. Dabar sukite veleną, kol įtvaras užsifiksuos ir užblokuos veleną.


PJOVIMO GALVUTĖS NUĖMIMAS

Sukite pjovimo galvutę pagal laikrodžio rodyklę, kol ši atsiskiria. Dabar ją galite pakeisti nauja.


PJOVIMO GALVUTĖS UŽDĖJIMAS

Pasukite pjovimo galvutę prieš laikrodžio rodyklę, kol ji atsirems į veleną.


PJOVIMO GALVUTES PRIVERŽIMAS IR ĮRANKIO NUĖMIMAS

Kai velenas blokuotas, priveržkite pjovimo galvutę. Galiausiai nuimkite įrankį, kad vėl užblokuotumėte veleną.


 

PASTABA

Skirtingi pjovimo įrankiai – skirtinga veiksmų eiga. Pasirinkite, kurį pjovimo įrankį norėsite sumontuoti. Įsitikinkite, kad uždėta tinkama pjovimo įrankio apsauga. Tinkama apsauga ir tinkamas montavimas nurodyti naudojimo instrukcijoje.

VAIZDO INSTRUKCIJOS, KAIP PAKEISTI ŽOLIAPJOVĖS PJOVIMO ĮRANKĮ

ŽOLIAPJOVĖS PJOVIMO ĮRANKIO KEITIMAS TRUMPAI

  • Pjovimo įrankio laikiklis turi būti nukreiptas į viršų, o su pjovimo įrankiu leidžiama naudoti apsauga turi būti pritvirtinta.

  • Įtvaru arba atsuktuvu užblokuokite veleną.

  • Jei pjovimo įrankis metalinis: uždėkite pjovimo įrankį ant prispaudžiamosios plokštės, ant veleno uždėkite atraminį ir darbinį diskus ir priveržkite veržlę.

  • Jei naudojama pjovimo galvutė: uždėkite pjovimo galvutę, užblokuokite veleną ir galvutę priveržkite. Įrankį nuimkite, o blokuotą veleną – atleiskite.

DAUGIAU APIE ŽOLIAPJOVES - KRŪMAPJOVES