Įsigykite STIHL įrenginius internetu - NEMOKAMAS pristatymas nuo 50 €

GRANDININIO PJŪKLO IŠSAMI SURINKIMO INSTRUKCIJA

Norite sumontuoti savo grandininio pjūklo pjovimo priedus? Išsiaiškinsime, kaip per kelias minutes galite paruošti savo grandininį pjūklą darbui.

GRANDININIO PJŪKLO SURINKIMAS. SVARBIAUSIA YRA SAUGUMAS

Įsitikinkite, kad grandininis pjūklas yra išjungtas ir neįsijungs atliekant techninę priežiūrą:

 • Jei turite akumuliatorinį grandininį pjūklą išimkite akumuliatorių ir įjunkite grandinės stabdį.
 • Ištraukite elektrinio grandininio pjūklo kištuką iš elektros lizdo ir įjunkite grandinės stabdį.
 • Jei turite benzininį pjūklą, sustabdykite variklį ir įjunkite grandinės stabdį.
 • Darbo metu mūvėkite darbo pirštines iš atsparios medžiagos.

PJOVIMO PRIEDŲ MONTAVIMAS. TINKAMAS PJOVIMO JUOSTOS IR GRANDINĖS UŽDĖJIMAS

Elektrinių, akumuliatorinių ir benzininių pjūklų pjovimo priedų montavimas yra toks pats. Atskiri veiksmai priklauso tik nuo to, koks tempimo prietaisas priklauso jūsų STIHL grandininiam pjūklui. Išsamiau apie pjovimo grandinės ir pjovimo sistemas sužinosite mūsų straipsnyje.

GRANDININIO PJŪKLO SURINKIMAS. GREITASIS GRANDINĖS ĮTEMPIMAS

Visų STIHL grandininių pjūklų, turinčių greitąjį grandinės įtempimą, pjovimo priedus galite sumontuoti ypač greitai, patogiai ir beveik be įrankių.

Viskas, ko reikia pjovimo priedams sumontuoti – tai plokščias atsuktuvas.

O įtempti reikia taip:

1-AS ŽINGSNIS. GRANDINĖS ŽVAIGŽDUTĖS DANGTELIO NUĖMIMAS

Atlenkite sparnuotosios veržlės rankeną ir pasukite į kairę, kol bus galima nuimti grandinės žvaigždutės dangtelį. Tada nuimkite dangtelį


2-AS ŽINGSNIS. ĮTEMPIAMOJO DISKO NUĖMIMAS

Dabar nuimkite įtempiamąjį diską ir padėkite taip, kad galėtumėte pasiekti varžtą, esantį gale. Išsukite varžtą.


3-AS ŽINGSNIS. GRANDINĖS STABDŽIO ATLEIDIMAS

Atleiskite grandinės stabdį, traukdami grandinės stabdžio rankeną į save.


4-AS ŽINGSNIS. ĮTEMPIAMOJO DISKO PRITVIRTINIMAS

Ant įtempiamojo disko uždėkite pjovimo juostą taip, kad abu įtempiamojo disko kaiščiai būtų pjovimo juostos angose. Pjovimo juostos orientacija neturi reikšmės – atspaudas ant pjovimo juostos taip pat gali būti apverstas. Įstatykite varžtą ir priveržkite.

5-AS ŽINGSNIS.TINKAMAS PJOVIMO GRANDINĖS UŽDĖJIMAS

Būtinai naudokite pjovimo juostos ir grandinės derinį, nurodytą naudojimo instrukcijoje. Nuo juostos galo žemyn įstatykite pjovimo grandinę į pjovimo juostos griovelį. Patikrinkite, ar rodyklės ant grandinės jungčių narelių nukreiptos eigos kryptimi. Įtempiamąjį diską sukite iki galo į dešinę.


6-AS ŽINGSNIS. PJOVIMO PRIEDŲ MONTAVIMAS ANT GRANDININIO PJŪKLO

Pasukite pjovimo juostą taip, kad įtempiamasis diskas būtų nukreiptas į jus. Tada uždėkite pjovimo grandinę ant žvaigždutės. Grandinės varomieji nareliai turėtų „sėdėti“ ant žvaigždutės dantukų.

Dabar uždėkite pjovimo juostą ant grandininio pjūklo ir pastumkite ją varžto su briaunele atžvilgiu. Grandinės varomuosius narelius įstatykite į pjovimo juostos griovelį, sukdami įtempiamąjį diską iki galo į kairę.


7-AS ŽINGSNIS. GRANDINĖS ŽVAIGŽDUTĖS DANGTELIO UŽDĖJIMAS

Tam, kad pritvirtintumėte žvaigždutės dangtelį, varomąją noselę stumkite į variklio korpuso angas. Sparnuotąją veržlę sukite į dešinę, kol dangtelis tvirtai priglus prie grandininio pjūklo.


8-AS ŽINGSNIS. PJOVIMO GRANDINĖS ĮTEMPIMAS

Dabar šiek tiek pakelkite pjovimo juostos galą, kad grandinė šiek tiek pakibtų. Sukite įtempimo žvaigždutę iki galo į dešinę. Grandinė dabar turėtų priglusti prie juostos, o pjovimo juostos viduryje atstumas turėtų būti nuo 1 iki 2 milimetrų.

Mūsų grandinės įtempimo straipsnyje pateikiami kiti naudingi patarimai, kaip įtempti grandininį pjūklą.


9-AS ŽINGSNIS. SPARNUOTOSIOS VERŽLĖS NULENKIMAS

Baigiant montuoti grandininį pjūklą, priveržkite ranka sparnuotąją veržlę ir nulenkite.

VAIZDO ĮRAŠO INSTRUKCIJA. GREITASIS GRANDINĖS ĮTEMPIMAS

GRANDININIO PJŪKLO SURINKIMAS. ŠONINIS GRANDINĖS ĮTEMPIMAS

Šoninis įtempimo įtaisas – dažnai taikomas daugelyje elektrinių, akumuliatorinių ir benzininių įrenginių. Grandinės dalys yra lengvai prieinamos ir sumažėja rizika prisiliesti prie karštų variklio dalių.

Įtempimą atlikite taip:

1-AS ŽINGSNIS. GRANDINĖS ŽVAIGŽDUTĖS NUĖMIMAS

Tam, kad galėtumėte sumontuoti savo grandininio pjūklo pjovimo priedus, pirmiausia atsukite kombinuotu veržliarakčiu veržlę ir nuimkite grandinės žvaigždutės dangtelį.


2-AS ŽINGSNIS. GRANDINĖS STABDŽIO ATLEIDIMAS

Norėdami atleisti grandinės stabdį, traukite rankos apsaugą link rankenos, kol išgirsite spragtelėjimą.

3-AS ŽINGSNIS. ĮTEMPIAMOJO SLANKIKLIO REGULIAVIMAS

Sukite įtempiamąjį varžtą prieš laikrodžio rodyklę tol, kol įtempiamasis slankiklis atsirems į kairę korpuso pusę. 

4-AS ŽINGSNIS. TINKAMAS PJOVIMO GRANDINĖS UŽDĖJIMAS

Būtinai naudokite pjovimo juostos ir grandinės derinį, nurodytą naudojimo instrukcijoje. Nuo juostos galo žemyn įstatykite pjovimo grandinę į pjovimo juostos griovelį. Patikrinkite, ar rodyklės ant grandinės jungčių narelių nukreiptos eigos kryptimi.

5-AS ŽINGSNIS. PJOVIMO PRIEDŲ MONTAVIMAS ANT GRANDININIO PJŪKLO

Dabar uždėkite pjovimo grandinę ant grandinės žvaigždutės. Grandinės varomieji nareliai turėtų „sėdėti“ ant žvaigždutės dantukų. Įstatykite įtempiamojo slankiklio kaištį į apatinę pjovimo juostos tvirtinimo angą.


6-AS ŽINGSNIS. GRANDINĖS ŽVAIGŽDUTĖS DANGTELIO UŽDĖJIMAS

Uždėkite grandinės žvaigždutės dangtelį taip, kad jis priglustų prie variklio korpuso. Nestipriai priveržkite veržlę ranka.

7-AS ŽINGSNIS. PJOVIMO GRANDINĖS ĮTEMPIMAS

Dabar šiek tiek pakelkite pjovimo juostos galą, kad grandinė vos pakibtų. Įtempiamąjį varžtą sukite iki galo į dešinę. Grandinė dabar turėtų priglusti prie juostos, o pjovimo juostos viduryje atstumas turėtų būti nuo 1–2 milimetrai.

Mūsų grandinės įtempimo instrukcijoje pateikiami kiti naudingi patarimai, kaip įtempti jūsų grandininį pjūklą.

Galiausiai priveržkite veržlę kombinuotu veržliarakčiu.


VAIZDO ĮRAŠO INSTRUKCIJA. ŠONINIS GRANDINĖS ĮTEMPIMAS

GRANDININIO PJŪKLO SURINKIMAS. PRIEKINIS GRANDINĖS ĮTEMPIMAS

Priekinis įtempimo įtaisas yra sumontuotas tik keliuose STIHL grandininiuose pjūkluose. Išskyrus įtempimo įtaiso padėtį, įtempimo eiga yra identiška šoninio grandinės įtempimo eigai.

1-AS ŽINGSNIS. GRANDINĖS ŽVAIGŽDUTĖS DANGTELIO NUĖMIMAS

Tam, kad galėtumėte sumontuoti savo grandininio pjūklo pjovimo priedus, pirmiausia atsukite kombinuotu veržliarakčiu veržlę ir nuimkite grandinės žvaigždutės dangtelį.


2-AS ŽINGSNIS. GRANDINĖS STABDŽIO ATLEIDIMAS

Norėdami atleisti grandinės stabdį, traukite rankos apsaugą link rankenos, kol išgirsite spragtelėjimą.


3-AS ŽINGSNIS. ĮTEMPIAMOJO SLANKIKLIO REGULIAVIMAS

Sukite matomą įtempiamąjį varžtą prieš laikrodžio rodyklę tol, kol įtempiamoji veržlė atsirems kairėje į korpusą.


4-AS ŽINGSNIS. PJOVIMO GRANDINĖS UŽDĖJIMAS

Būtinai naudokite pjovimo juostos ir grandinės derinį, nurodytą naudojimo instrukcijoje. Nuo juostos galo žemyn įstatykite pjovimo grandinę į pjovimo juostos griovelį. Patikrinkite, ar rodyklės ant grandinės jungčių narelių nukreiptos eigos kryptimi.


5-AS ŽINGSNIS. PJOVIMO PRIEDŲ MONTAVIMAS ANT GRANDININIO PJŪKLO

Uždėkite pjovimo grandinę ant žvaigždutės. Grandinės varomieji nareliai turėtų „sėdėti“ ant žvaigždutės dantukų.

Įstatykite įtempiamojo slankiklio kaištį į apatinę pjovimo juostos tvirtinimo angą.


6-AS ŽINGSNIS. GRANDINĖS ŽVAIGŽDUTĖS DANGTELIO UŽDĖJIMAS

Uždėkite grandinės žvaigždutės dangtelį taip, kad jis priglustų prie variklio korpuso. Nestipriai priveržkite veržles ranka.


7-AS ŽINGSNIS. PJOVIMO GRANDINĖS ĮTEMPIMAS

Dabar šiek tiek pakelkite pjovimo juostos galą, kad grandinė vos pakibtų. Sparnuotąją veržlę iš lėto sukite į dešinę, kol grandinė tvirtai priglus prie pjovimo juostos apačios. Atstumas pjovimo juostos viduryje turi būti apie 1-2 milimetrus.

Galiausiai priveržkite veržlę kombinuotu veržliarakčiu.


VAIZDO ĮRAŠO INSTRUKCIJA. PRIEKINIS GRANDINĖS ĮTEMPIMAS

GRANDININIO PJŪKLO UŽPILDYMAS PJOVIMO GRANDINĖS TEPIMO ALYVA

Visi benzininiai, akumuliatoriniai ir elektriniai įrenginiai turi būti užpildyti aukštos kokybės grandinių tepimo alyva. Ji ilgam laikui sutepa ir aušina pjovimo grandinę ir juostą. Ši priemonė sumažina nusidėvėjimą ir žymiai pailgina pjovimo priedų naudojimo laiką. Veiksmų seka yra vienoda visų tipų grandininiams pjūklams. Jei turite benzininį įrenginį, kiekvieną kartą jį užpildant, reikia papildyti pjovimo grandinės alyva. Jei turite akumuliatorinius ir elektrinius grandininius pjūklus, reikėtų reguliariai tikrinti bakelį, o, prireikus jį papildyti. Ant kai kurių STIHL grandininių pjūklų bako yra langelis, taip lengviau, patikrinti užpildymo lygį.

PJOVIMO GRANDINĖS TEPIMO ALYVOS PRIPILDYMAS

STIHL įrenginiuose yra arba vienas įprastas užsukamas bakelio dangtelis, arba uždaromas be įrankių. Veiksmai, kaip juos atidaryti ir uždaryti, skiriasi. Toliau išsiaiškinsime, kaip elgtis su užsukamais bakelio dangteliais. Mūsų straipsnyje apie be įrankių uždaromą dangtelį rasite išsamų aprašymą, kaip jį saugiai atidaryti ir uždaryti.

Taip pilama grandinės tepimo alyva:

1-AS ŽINGSNIS. PARUOŠKITE GRANDININĮ PJŪKLĄ

Padėkite įrenginį ant lygaus paviršiaus bakelio dangteliu į viršų. Tam, kad į bakelį nepatektų nešvarumai, drėgna šluoste apvalykite aplink bakelio dangtelį esančią vietą.


2-AS ŽINGSNIS. ALYVOS BAKELIO ATIDARYMAS

Pasukite bakelio dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite dangtelį.


3-AS ŽINGSNIS. PJOVIMO GRANDINĖS TEPIMO ALYVOS PRIPILDYMAS

Atsargiai pilkite alyvą į bakelį, neišlaistydami grandinių tepimo alyvos. Atkreipkite dėmesį, kad alyvos nereikia pilti iki bakelio kraštų. Pylimui rekomenduojame naudoti STIHL užpildymo sistemą.


4-AS ŽINGSNIS. ALYVOS BAKELIO UŽDARYMAS

Vėl uždėkite dangtelį ir stipriai sukite pagal laikrodžio rodyklę. Dabar alyvos bakelis yra patikimai užsuktas.


GRANDININIO PJŪKLO UŽPILDYMAS TINKAMU DEGALŲ MIŠINIU

Norint užvesti benzininį įrenginį, reikalingi degalai. O norint užtikrinti grandininio pjūklo našumą ir jūsų asmeninį saugumą, reikia mokėti pilti degalus saugiai. 

SAUGOS NURODYMAI

 • Benzinas yra labai degus. Užpildydami pjūklą, laikykitės pakankamo atstumo nuo atviros liepsnos, neišpilkite degalų ir nerūkykite pylimo vietoje. Užpildykite grandininį pjūklą bent 3 metrų atstumu nuo darbo vietos, kurioje vėliau jį užvesite.

 • Kiekvieną kartą prieš pildami degalus, iki galo išjunkite variklį. Taip pat nepilkite degalų, kol variklis dar yra karštas.

 • Bako dangtelį atidarykite atsargiai, kad galimai susidaręs viršslėgis galėtų lėtai išsisklaidyti, o iš bako neištekėtų kuras.

 • Visada pildykite degalus gerai vėdinamose vietose.

 • Būkite atsargūs, kad degalai neprasipiltų ir nepatektų ant drabužių. Priešingu atveju, nedelsdami nuvalykite įrenginį ir persirenkite.

BENZININIŲ GRANDININIŲ PJŪKLŲ UŽPILDYMO INSTRUKCIJA

Šiame skyriuje parodysime, kaip įpilti degalus.

1-AS ŽINGSNIS. PARUOŠKITE GRANDININĮ PJŪKLĄ

Grandininiam pjūklui užpildyti suraskite švarų ir lygų paviršių. Padėkite įrenginį taip, kad degalų bakelis būtų nukreiptas į viršų. Tam, kad nešvarumai nepatektų į angą, nuvalykite dangtelį vietą aplink jį šluoste.


2-AS ŽINGSNIS. BAKELIO DANGTELIO ATIDARYMAS

Toliau aprašome, kaip atidaryti ir uždaryti bakelio dangtelį be įrankių. Jeigu jūsų STIHL įrenginyje yra užsukamas bako dangtelis, laikykitės anksčiau aprašytų nurodymų, kaip pripildyti pjovimo grandinės alyvą.

Pakelkite rankenėlę. Atsukite bakelio dangtelį ir nuimkite.


3-AS ŽINGSNIS. DEGALŲ PYLIMAS

Degalų bakelį užpildykite lėtai ir kruopščiai. Būkite atsargūs, kad degalai neprasipiltų ir nepilkite iki bakelio kraštų. Ypač lengva pilti naudojant STIHL degalų užpildymo sistemą.


4-AS ŽINGSNIS. BAKELIO DANGTELIO UŽDARYMAS

Vėl uždėkite dangtelį taip, kad jo ir degalų bakelio žymos sutaptų. Pasukite dangtelį iki galo ir užspauskite rankenėlę. Jei žymos sutampa, tai reiškia, kad bakelio dangtelis saugiai užfiksuotas.


Jūsų STIHL specializuotas pardavėjas mielai jums padės ir paruoš grandininį pjūklą darbui.

Sumontavus pjūklą ir papildžius degalus, galima pradėti dirbti. Mūsų žinyne sužinosite, kaip užvesti grandininį pjūklą.

GRANDININIO PJŪKLO SURINKIMAS TRUMPAI

 • Išjunkite variklį. Iš akumuliatorinių įrenginių išimkite akumuliatorių, o jei turite elektrinį įrenginį – ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Įjunkite grandinės stabdį.

 • Montuodami grandininį pjūklą, dėvėkite pirštines iš atsparios pjūviams medžiagos.

 • Elektrinių, akumuliatorinių ir benzininių grandininių pjūklų pjovimo priedai montuojami identiškai. Atskiri veiksmai priklauso tik nuo to, ar jūsų STIHL įrenginyje yra greitasis ar šoninis grandinės įtempimas.

 • Pildykite kuru savo grandininį pjūklą padėję jį ant švaraus, lygaus paviršiaus.

 • Nepilkite į bakelį alyvos ir benzino iki bakelio krašto.

DAUGIAU APIE GRANDININIUS PJŪKLUS